Nieuwsbericht:

Een goede bereikbaarheid is voor het bedrijfsleven in Gorinchem de komende jaren een uitdaging

Gorinchem is een levendige stad, met een krachtig bedrijvennetwerk en ligt aan de drukke verkeersaders A15 en A27. De komende jaren gaat er veel onderhoud gepleegd worden aan de A27. Om inzicht te geven in wat dit betekent voor de bereikbaarheid van de stad op logistiek gebied, woon-werk verkeer en het ondernemersklimaat in het algemeen werd op 6 oktober een ondernemersontbijt georganiseerd. De ondernemersvereniging IKG had leden en niet-leden uitgenodigd om bijgepraat te worden over de werkzaamheden aan de A27 en het project ‘Korte Termijn Aanpak A15’ waar ondernemers kosteloos ondersteund worden om met mobiliteit aan de slag te gaan vanuit de werkgeversaanpak Samen Bereikbaar.

 

Hier kunt u de volledige presentatie bekijken.

 

“De beste reden om te veranderen, is een reden om te veranderen: de werkzaamheden aan de A27 is zo’n reden!”

Momenteel ligt de drukte op het hoofdwegennet alweer bijna op het niveau van 2019. De drukte neemt toe en op de A15 en A27 zien we pieken in de spits die zelfs al hoger zijn dan voor Corona, met name in de middagspits. Op het ondernemersontbijt stond de vraag centraal wat de invloed is van bedrijven op het thema bereikbaarheid en hoe samenwerking met alle partijen, inclusief overheid, kan leiden tot verbeteringen.

Edward van der Meijden, voorzitter van de IKG opende het ontbijt en gaf aan dat de Corona-periode ons een wijze les heeft geleerd: als je 8% uit de spits haalt, dan los je de helft van de files op. “Waar ligt onze gezamenlijke invloed om deze 8% te reduceren?”

Na de opening ging mobiliteitsmakelaar Johannes van de Water in gesprek met Edward van de Meijden en Wethouder Attie Mager (die daar ook namens haar collega Wethouder Molengraaf stond) over het belang van bereikbaarheid en samenwerken. Mager: “De ochtend- en avondspits bestaat voor ruim de helft uit forenzen. De files nemen toe op de A15 en A27, daarbij gaat de A27 binnenkort ook op de schop. Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid op het gebied van infrastructuur, maar we hebben ook de hulp van bedrijven nodig om beleid te ontwikkelen op het gebied van thuiswerken, flexibele werktijden, fiets- en OV-stimulering. Alleen zo benutten we de infrastructuur optimaal.”

 

 

Van der Meijden is het eens met de wethouder en vult aan dat een goede bereikbaarheid voor het bedrijfsleven van groot belang is. “We zijn een regio met veel bedrijven die afhankelijk zijn van transport en mobiliteit. Daardoor is het voor onze logistiek en concurrentiepositie van levensbelang. Met concurrentiepositie doel ik ook op goed werkgeverschap, want in deze krappe arbeidsmarkt is goede bereikbaarheid voor medewerkers belangrijker dan ooit.”

Daarna vertelden Erna Ceelen en Gerco Huisman van Rijkswaterstaat over het komend onderhoud aan de A27. Het onderhoud zal de komende jaren hinder geven, maar is noodzakelijk om deze verkeersader toekomstbestendig te maken. Vanuit 5 pijlers wordt er een aanpak ontwikkeld, waarbij mobiliteitsmanagement en ondersteuning aan werkgevers een van de pijlers is. Daarnaast is Rijkswaterstaat in onderhandeling met Riveer om het aanbod van de veerpont uit te breiden. Diverse bedrijven stelden vragen aan Rijkswaterstaat over alternatieven, duur en hinder voor logistiek. De vragen spitsten zich met name toe op de behoefte om tijdig geïnformeerd te worden en welk centraal punt voor informatievoorziening beschikbaar is.

 

 

Het bedrijfsleven in Gorinchem kan nu al ondersteuning aanvragen vanuit de ‘Korte Termijn Aanpak A15’. Johannes van de Water vertelt dat parallel aan de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem er een aanpak is op de korte termijn om de doorstroming op de A15 te verbeteren. “Wat kunnen we morgen al doen om de files op de A15 te verminderen?” Er zijn vanuit de bedrijvenaanpak ‘Samen Bereikbaar’ van Zuid-Holland Bereikbaar diverse experts inzetbaar op logistiek en mobiliteit. Johannes van de Water is de expert op het gebied van mobiliteit.

 

 

Al 93 bedrijven zijn kosteloos lid en hebben de intentie om gezamenlijk 10% uit de spits te halen. De Samen Bereikbaar-experts gaan met een bedrijf in gesprek en bedenken samen een aanpak op maat. Veel organisaties maken daarna bijvoorbeeld gebruik van de interactieve mobiliteitsscan, die de potentie op het gebied van slimmer reizen inzichtelijk maakt en daarbij ook besparingen op het gebied van reiskosten en CO2-uitstoot laat zien. Daarnaast kunnen de medewerkers van aangesloten bedrijven het openbaar vervoer uitproberen met de OV-Probeerpas. Met een tegoed van € 160 kan men gebruik maken van de trein, (water)bus of metro en zelfs een OV-fiets huren. Ook is het mogelijk om een week een e-bike uit te proberen met de e-bike uitprobeerpool voor bedrijven. We willen medewerkers die overwegen om voor hun werk -bijvoorbeeld via de werkgever- een e-bike aan te schaffen de kans geven om dit uit te proberen. In het verlengde daarvan hebben we voor werkgevers die fietsen onder medewerkers willen stimuleren de tweewielerkortingsactie. Een medewerker kan zo tot € 300,- korting krijgen bij de aanschaf van een fiets, een e-bike of e-scooter. Als een organisatie graag (verdere) invulling wil geven aan het hybride werken of thuiswerken dan kunnen we daar met een thuiswerkplekscan of een e-learning module in ondersteunen. Zo biedt Samen Bereikbaar veel gereedschappen die werkgevers kan ondersteunen.

Deze verschillende acties werden tijdens de ontbijtbijeenkomst gepresenteerd, om daarna te brainstormen over maatwerkoplossingen. Deelnemers werd gevraagd om op bierviltjes op te schrijven waar uitdagingen liggen en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Dit is vervolgens een mooie gelegenheid om individueel in gesprek te gaan.

 

 

Edward van der Meijden sloot de ontbijtbijeenkomst af en riep op om aan de slag te gaan met mobiliteit en logistiek. Op die manier kunnen bedrijven nu al maatregelen treffen om beter voorbereid te zijn om de werkzaamheden aan de A27. “De bedrijvenaanpak is kosteloos, dus maak er gebruik van. Ga tenminste het gesprek aan, want de drukte op de wegen is alweer terug en met de komst van komende winter zullen de files alleen maar toenemen.” Deze krachtige afsluitende boodschap was een goede aanleiding voor veel aanwezigen om contactgegevens achter te laten.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Actueel

Gerelateerde nieuwsberichten

Wil je ontdekken hoe organisaties succesvol kunnen zijn in het nieuwe tijdperk van hybride werken? De COVID-19 pandemie heeft grote veranderingen teweeggebracht in de manier waarop we werken. Organisaties zijn van het verplichte kantoorbeleid overgestapt naar het verplichte thuiswerken, en uiteindelijk naar het hybride werken- wat voor veel organisaties het nieuwe normaal is geworden.
Ernstige verkeershinder: Haringvlietbrug 8 weken afgesloten voor renovatie van vrijdag 9 juni t/m vrijdag 4 augustus.

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]