Nieuwsbericht:

Ondernemers, onderwijs en overheid samen op zoek naar regionale mobiliteitsoplossingen

Nu mensen weer massaal naar het werk reizen, slibben de hoofdverkeerswegen A15, A16 en N3 opnieuw dicht. Ook vallen er regelmatig gaten in de dienstregelingen van het OV door stakingen en personeelstekorten. Voor onze centraal gelegen regio met groeiambities is bereikbaarheid een grote uitdaging. Tijdens de kwartaalbijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden op dinsdagavond 4 oktober spraken vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven hierover met elkaar en zochten naar gezamenlijke oplossingsrichtingen.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op de Smart Delta Drechsteden website.

 

Samenwerking is noodzaak om regio bereikbaar te houden

De avond werd afgetrapt door regiovoorzitter Wouter Kolff samen met twee vertegenwoordigers van de Werkgevers Drechtsteden: voorzitter van de Federatie Wico van Helden en voorzitter Bereikbaarheid Jacob Klink. Wouter Kolff: “We werken op steeds meer gebieden met elkaar samen. Niet alleen als overheden, maar ook juist met ons bedrijfsleven en onderwijs. Bereikbaarheid is een van onze gezamenlijke opgaven. En dat levert ons mooie resultaten op (bijvoorbeeld de verbreding van de A15 en investeringen in de MerwedeLingelijn). Mobiliteit is een onderwerp dat ons letterlijk en figuurlijk verbindt, ik zie er naar uit de komende jaren samen met u te werken aan deze belangrijke opgave.” Van Helden: “We moeten elkaar leren kennen en er zijn. Dat gesprek willen we graag aangaan”, die de aanwezigen daarmee aanmoedigde samen te werken om zo een stap verder te komen. Dat beaamde Jacob Klink, voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden: “De kunst is om in gesprek te komen en samen stappen maken. Niet alleen zenden, maar ook tot dialoog te komen.”

 

Veel groot onderhoud aan wegen tot 2030

Anna Schouten van Zuid-Holland Bereikbaar, expert in duurzame mobiliteit, nam de rol van gespreksleider op zich. Zij introduceerde een animatievideo over het STOMP-principe, het uitgangspunt in gebiedsontwikkelingen waarin de mens centraal staat en dat invulling geeft aan de leefbaarheid en bereikbaarheid. Hierin komt eerst de voetganger (Stappen), vervolgens de fietser (Trappen), daarna het OV en Mobility as a Service (denk aan deelscooters en -fietsen). Als laatste wordt de privéauto meegenomen in de inrichting.

 

Na het verhaal van verandercoach Hélène Oosterhuis over gedragsverandering op het gebied van vervoer, nodigde Anna een aantal panelleden uit op het podium: Jacob Klink, Bart Keunen (districtshoofd Rijkswaterstaat), René Vrugt (programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar) en Ton Spek (wethouder gemeente Sliedrecht en regionaal portefeuillehouder Bereikbaarheid & Mobiliteit). Bart Keunen gaf inzage in de onderhoudsplannen voor het wegennet. “Maar liefst 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen worden gerenoveerd tot 2030, de hinderopgave minimaliseren kan alleen samen met weggebruikers, bedrijfsleven, wegbeheerders, belangenpartijen en Zuid Holland Bereikbaar.” René Vrugt legde uit hoe een ervaren team van experts bij Zuid-Holland Bereikbaar de regio helpt met haar bereikbaarheidsopgave. Onder andere met een specifieke aanpak voor logistiek, werkgevers, reizigers en voor rijgedrag.

 

Openbaar vervoer als alternatief

Ton Spek ging in op het recente nieuws dat de provincie geld beschikbaar stelt voor vervanging van de treinstellen van de MerwedeLingelijn: “Openbaar vervoer is een belangrijk alternatief voor onze regio en ik ben blij met het commitment van de provincie. De ambitie van Smart Delta Drechtsteden is dat de MerwedeLingelijn dé concurrent van files op de A15 wordt.” Ook René Vrugt riep op om mee te denken en mee te doen om alternatieven te organiseren voor een betere bereikbaarheid en daarin ook afspraken te maken: “Hoe gaan we naar het werk? Op de fiets of met de auto? En tegen welke vergoeding? Het kan niet zonder u, zonder beleid van de werkgevers zelf.”

 

Conclusies van de avond

Na de pauze praatte het publiek mee via verschillende Mentimeter vragen. Hieruit kwam onder meer naar voren dat gedragsverandering een belangrijk middel kan zijn om ervoor te zorgen dat mensen anders omgaan met de keuze in vervoersmiddel. Ton Spek: “Laten we met elkaar ambassadeur van het openbaar vervoer worden!”​​​​​​​

 

Over Smart Delta Drechtsteden

Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Actueel

Gerelateerde nieuwsberichten

Wil je ontdekken hoe organisaties succesvol kunnen zijn in het nieuwe tijdperk van hybride werken? De COVID-19 pandemie heeft grote veranderingen teweeggebracht in de manier waarop we werken. Organisaties zijn van het verplichte kantoorbeleid overgestapt naar het verplichte thuiswerken, en uiteindelijk naar het hybride werken- wat voor veel organisaties het nieuwe normaal is geworden.

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]