Nieuwsbericht:

Zuid-Holland Bereikbaar: Samen houden we Zuid-Holland in beweging

“Mobiliteit is verbinding en daarmee het cement van de samenleving.” Aan het woord is René Vrugt, programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar. Enthousiast vertelt hij over de doelen voor Zuid-Holland Bereikbaar: “Ik zou het heel mooi vinden als wij, de collega’s en alle publiek-private partners, over drie jaar trots zijn op Zuid-Holland Bereikbaar. Dat we een slagvaardige samenwerkingsorganisatie hebben gebouwd die het verschil kan maken, dat we gegroeid zijn naar een geïntegreerde aanpak van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement en over de eigen grenzen heen kijken naar de toekomst.” Het is de bedoeling dat per 1 januari 2022 BEREIK!Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming opgaan in Zuid-Holland Bereikbaar.

René vervolgt zijn verhaal: “Ik wil dat Zuid-Holland Bereikbaar straks een gewild merk is, een parel binnen Zuid-Holland en een katalysator in de samenwerking tussen rijk en regio. Dat wij voor het bedrijfsleven, voor overheden, voor kennisinstellingen een logische partner en uitvoeringsorganisatie zijn als het gaat om bereikbaarheid.

Als René gevraagd wordt naar de grootste uitdagingen voor Zuid-Holland Bereikbaar de komende tijden, antwoordt hij duidelijk: “De bouw- en vervangingsopgave. Lukt het ons met elkaar om tijdiger en slimmer te programmeren? Dat is een heel belangrijk doel voor de samenwerking de komende periode. De andere uitdaging waar we voor staan is om rijk en regio samen in beweging te krijgen op mobiliteit in Zuid-Holland. Iedereen heeft de wens om samen op te trekken, maar in de praktijk levert het soms uitdagende situaties op met acht publiek-private partners.”

Ook de focus voor Zuid-Holland Bereikbaar de komende tijd is helder. “Het gebiedsgericht werken verder invoeren in Zuid-Holland. Kijk bijvoorbeeld naar Drechtsteden waar projecten niet meer op zichzelf worden bezien, maar staan in een bredere gebiedsaanpak. Die kant moeten we uit in alle gebieden. De tweede focus ligt op het in samenhang programmeren. Dat geldt niet alleen voor –wegen-, maar ook voor vaar- en railwegen. Derde focuspunt is het betrekken van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer heeft sinds Covid-19 veel minder reizigers. Gezamenlijk kunnen we zoeken naar kansen, bijvoorbeeld rond grote onderhoudsprojecten op wegen. De vierde, maar zeker niet de minste, is de samenwerking intern. Ook intern en met elkaar moeten we echt aan de bak om verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement dichter bij elkaar te brengen. Ik vind het belangrijk dat mensen er plezier in hebben om voor Zuid-Holland Bereikbaar te werken en straks vinden dat ze bij een organisatie werken die vooroploopt in het werkveld van mobiliteit.”

Natuurlijk kan de vraag over hoe René zelf meestal reist niet ontbreken in een interview als deze. “Het is een mix van openbaar vervoer en fiets en/of de auto. Het hangt er helemaal vanaf waar ik die dag naartoe moet en op hoeveel verschillende locaties ik moet zijn. Als ik bijvoorbeeld naar drie verschillende locaties moet, pak ik de elektrische auto. Als ik op één locatie in een stad moet zijn, pak ik vaak de trein in combinatie met de fiets. Ik kijk dus eigenlijk per dag hoe ik ga reizen. En waarom ik graag bij Zuid-Holland Bereikbaar aan de slag wilde? Ik houd van beweging, en mobiliteit is beweging en energie.” Hij vervolgt: “Mobiliteit is zoveel, het verbindt mensen doordat ze elkaar dankzij mobiliteit kunnen ontmoeten. Daar krijg ik energie van.”

René sluit zijn verhaal af met een duidelijke boodschap: “We kunnen het niet alleen. Alle publiek-private partners moeten aan de slag en over hun eigen grenzen heen kijken. We kunnen als Zuid-Holland Bereikbaar faciliteren en de samenwerking helpen verbeteren, maar de publiek-private partijen moeten echt met elkaar aan het werk.”

 

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar
Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wensen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

 

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar
In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Actueel

Gerelateerde nieuwsberichten

Wil je ontdekken hoe organisaties succesvol kunnen zijn in het nieuwe tijdperk van hybride werken? De COVID-19 pandemie heeft grote veranderingen teweeggebracht in de manier waarop we werken. Organisaties zijn van het verplichte kantoorbeleid overgestapt naar het verplichte thuiswerken, en uiteindelijk naar het hybride werken- wat voor veel organisaties het nieuwe normaal is geworden.
Ernstige verkeershinder: Haringvlietbrug 8 weken afgesloten voor renovatie van vrijdag 9 juni t/m vrijdag 4 augustus.

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]