Artikelen

Onderstaande artikelen zijn verschenen in Drechtsteden of Rijnmond BUSINESS. U kunt op deze pagina de PDF bestanden van deze artikelen downloaden.  

 

 

Grootste onderhoudsopgave ooit – oktober 2019 De bereikbaarheid in de regio Drechtsteden en Rijnmond staat onder druk en dit zal alleen maar toenemen door de grootste onderhoudsopgave ooit. De komende ja- ren vervangt en renoveert Rijkswaterstaat meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten.

Download dit artikel

 

Rondetafelgesprek bereikbaarheid – 29 november 2018 De knelpunten zijn in zicht, mogelijke oplossingen ook, maar een regievoerder die alles overziet ontbreekt. Daar is best behoefte aan, zo bleek tijdens een rondetafelgesprek over het onderwerp.

Download dit artikel    

 

Samen Bereikbaar motiveert bedrijven te kiezen voor de fiets – 27 september 2018 27 september was een zonnige nazomerdag in Ridderkerk, het leek wel Indian Summer zoals Amerikanen dat noemen. Desondanks geen moment voor indianenverhalen, want ondernemers besteedden hun lunchtijd aan een leerzame bijeenkomst over de fiets, georganiseerd door Samen Bereikbaar.

Download dit artikel

 

Goedbezocht congres Haven, Transport en Logistiek mooi sluitstuk 2017 – 7 november 2017 Trends in de containerscheepvaart, bedrijven slimmer en duurzamer in beweging krijgen, de fi leproblematiek in de regio, de afstand die er nog te vaak heerst tussen logistiek dienstverleners en transporteurs, het reduceren van wachttijd voor klanten: het kwam allemaal aan bod. Download dit artikel    

 

Rondetafelgesprek mobiliteit – 10 april 2017 ‘Een dag in de week met de fiets naar het werk in plaats van met de auto is ook al gedragsverandering’ A change is gonna come, zong Sam Cooke in 1963 al. De titel van zijn hit is anno 2017 ook van toepassing op het mobiliteitsvraagstuk in de Drechtsteden.

Download dit artikel    

 

Verandering in mobiliteit – 6 april 2017 BNV Mobility maakt slimme mobiliteit bereikbaar met TURNN Verandering in mobiliteit: dat is het specialisme van BNV Mobility.

Download dit artikel    

 

Gezamenlijk krachtig geluid en innovatie echt realiseren – 13 februari 2017 Bedrijfsleven en overheden sluiten alliantie voor bereikbaarheid Drechtsteden In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht vond maandag 13 februari de vervolgbijeenkomst Bereikbare Drechtsteden plaats. Bedrijven en overheidsorganisaties gaven hun visie over bereikbaarheid en innovatie. De avond werd geïnitieerd door de provincie, in samenwerking met de Drechtsteden, Rijkswaterstaat, mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar en de Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden.

Download dit artikel    

 

Werkgeversontbijt R10 – 30 november 2016 ‘Reizigersgedrag is gewoontegedrag, maar dat kan en mag best worden doorbroken’ VNO-NCW Regio Rotterdam, De Verkeersonderneming en het platform Samen Bereikbaar organiseerden onlangs een werkgeversontbijt bij Ames Audi Centrum Dordrecht.

Download dit artikel    

 

Congres Transport & Logistiek – 9 november 2016 Streven naar minder congestie en betere bereikbaarheid Transport en logistiek: we hebben er allemaal in meer of mindere mate mee te maken. Reden genoeg voor Port of BUSINESS om er een congres aan te wijden.

Download dit artikel    

 

Inspiratiebijeenkomst: belangrijke stappen op weg naar een betere bereikbaarheid – 12 april 2016 ‘Samen bereikbaar,Duurzaam op weg’ Steeds meer ondernemers en bestuurders zien de noodzaak van een slim en duurzaam bereikbaar Drechtsteden. Dit werd onderstreept tijdens de inspiratiebijeenkomst op 12 april waar belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio.

Download dit artikel    

 

Drechtsteden slim en duurzaam bereikbaar – 8 februari 2016 Sleutelrol voor het bedrijfsleven betere bereikbaarheid in de regio Een goede bereikbaarheid is van economisch belang. Het projectteam werkgeversaanpak Drechtsteden vraagt werkgevers samen met haar te werken aan een leefbare en economisch gezonde regio. Tijdens een brainstormsessie op dinsdag 8 februari jl. bij Cordeel in Zwijndrecht werden er volop ideeën gespuid en tevens de eerste stappen gezet om de agenda en concrete projecten te bepalen.

Download dit artikel