Artikelen

Onderstaande artikelen zijn verschenen in Drechtsteden BUSINESS. U kunt op deze pagina de PDF bestanden van deze artikelen downloaden.

 

Rondetafelgesprek mobiliteit
‘Een dag in de week met de fiets naar het werk in plaats van met de auto is ook al gedragsverandering’
A change is gonna come, zong Sam Cooke in 1963 al. De titel van zijn hit is anno 2017 ook van toepassing op het mobiliteitsvraagstuk in de Drechtsteden.
Download dit artikel

 

 

Verandering in mobiliteit
BNV Mobility maakt slimme mobiliteit bereikbaar met TURNN
Verandering in mobiliteit: dat is het specialisme van BNV Mobility.
Download dit artikel

 

 

Werkgeversontbijt R10
‘Reizigersgedrag is gewoontegedrag, maar dat kan en mag best worden doorbroken’
VNO-NCW Regio Rotterdam, De Verkeersonderneming en het platform Samen Bereikbaar organiseerden onlangs een werkgeversontbijt bij Ames Audi Centrum Dordrecht.
Download dit artikel

 

 

Gezamenlijk krachtig geluid en innovatie echt realiseren
Bedrijfsleven en overheden sluiten alliantie voor bereikbaarheid Drechtsteden
In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht vond maandag 13 februari de vervolgbijeenkomst Bereikbare Drechtsteden plaats. Bedrijven en overheidsorganisaties gaven hun visie over bereikbaarheid en innovatie. De avond werd geïnitieerd door de provincie, in samenwerking met de Drechtsteden, Rijkswaterstaat, mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar en de Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden.
Download dit artikel

 

 

Inspiratiebijeenkomst: belangrijke stappen op weg naar een betere bereikbaarheid
‘Samen bereikbaar,Duurzaam op weg’
Steeds meer ondernemers en bestuurders zien de noodzaak van een slim en duurzaam bereikbaar Drechtsteden. Dit werd onderstreept tijdens de inspiratiebijeenkomst op 12 april waar belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio.
Download dit artikel

 

 

Congres Transport & Logistiek
Streven naar minder congestie en betere bereikbaarheid
Transport en logistiek: we hebben er allemaal in meer of mindere mate mee te maken. Reden genoeg voor Port of BUSINESS om er een congres aan te wijden.
Download dit artikel

 

 

Drechtsteden slim en duurzaam bereikbaar
Sleutelrol voor het bedrijfsleven betere bereikbaarheid in de regio
Een goede bereikbaarheid is van economisch belang. Het projectteam werkgeversaanpak Drechtsteden vraagt werkgevers samen met haar te werken aan een leefbare en economisch gezonde regio. Tijdens een brainstormsessie op dinsdag 8 februari jl. bij Cordeel in Zwijndrecht werden er volop ideeën gespuid en tevens de eerste stappen gezet om de agenda en concrete projecten te bepalen.
Download dit artikel