Interview:

Bereikbaarheid regio onder druk: ‘Werkgevers, we hebben jullie nodig’

Minder auto’s tijdens spitstijden. Dat is nodig, nu de bereikbaarheid in de regio steeds meer onder druk komt te staan. Ramon Pardo, wethouder bij gemeente Alblasserdam en regionale portefeuillehouder bereikbaarheid en mobiliteit: ‘Werkgevers, stimuleer je werknemers. Wie van hen kan anders werken of reizen? We moeten hier samen doorheen.’ Hoe helpt Pardo bij het bereikbaar houden van de regio?

 

De bereikbaarheid van de regio staat onder druk door werkzaamheden aan onder andere de Drechttunnel, Brug over de Noord, Heinenoordtunnel/Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug (2026). Die werkzaamheden zijn nodig om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Pardo: ‘De overlast door deze werkzaamheden, gaat pijn doen. Een slechte bereikbaarheid, ook al is die maar tijdelijk, kost bedrijven geld. En zeker de logistieke bedrijven. Gelukkig kunnen we samen de schade zoveel mogelijk beperken. Naast de politiek spelen ook werkgevers hierin een belangrijke rol. Door werknemers te stimuleren anders te gaan reizen en ze zo tijdens spitstijden uit de auto te houden.’

 

Bieden van alternatieven
Anders reizen begint bij anders kúnnen reizen, vindt Pardo. ‘Als overheid moeten we ervoor zorgen dat goede reisalternatieven beschikbaar zijn. Zo voer ik lobby voor het uitbreiden van de waterbusdienstregeling. De waterbus tussen Dordrecht en Rotterdam gaat overdag nog maar 1 keer per uur. Dat moet naar minstens 1 keer per halfuur. Ook maak ik me hard voor het optimaliseren van andere ov-mogelijkheden, zoals verbeteringen aan  het spoor en het busnetwerk. Als we deze verbeteringen voor alternatief vervoer realiseren, is het daarna aan bedrijven om personeel te stimuleren de auto te laten staan en te kiezen voor anders, slimmer reizen.’

 

Overstappen op duurzaam vervoer
Naast het promoten van alternatief vervoer kijkt de regionale politiek ook naar mobility hubs. Pardo: ‘Dit zijn plekken waar mensen hun auto parkeren en overstappen op een duurzaam vervoersmiddel, zoals de fiets, e-bike of het openbaar vervoer. Zo openen we volgend jaar Transferium Poort aan de Noord langs de A15 in Alblasserdam. Dit helpt bij het beperken van de verkeersoverlast over en parkeren op de dijk door toeristen voor bewoners van Alblasserdam en Kinderdijk. We willen meer regionale hubs, zodat het aantal autogebruikers tijdens spitstijden afneemt en de regio tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar blijft. De mogelijkheden hiervoor onderzoeken we nu.’

 

Gedrag veranderen
Hoe stimuleren we werknemers om hun reisgedrag aan te passen om tijdens de wegwerkzaamheden de regio bereikbaar te houden? ‘Uit onderzoek blijkt dat werknemers die in onze regio tot 7,5 kilometer van hun werkplek wonen, alsnog met de auto naar hun werk gaan’, vertelt Pardo. ‘Dat is een moeilijk te doorbreken gewoonte. Toch beginnen veel keuzes bij de werknemer zelf. Hoe kunnen we hen verleiden anders en slimmer te reizen?’ Pardo ziet mogelijkheden voor beide partijen: ‘Werkgevers kunnen bijvoorbeeld e-bikes en goede fietsenstallingen ter beschikking stellen. Daar zijn financiële regelingen voor, en daar wijzen we werkgevers ook op. Hoe makkelijker je het voor je personeel maakt om uit die auto te blijven, hoe meer ze dat gaan doen en hoe makkelijker het voor bijvoorbeeld vrachtwagens wordt om toch deze regio te bereiken in tijden van grote wegwerkzaamheden. Blijvende gedragsverandering waar we allemaal baat bij hebben is mogelijk, als de urgentie en de alternatieve vervoersmiddelen bekend en zo goed mogelijk beschikbaar zijn.’

 

Samen Bereikbaar
Het platform Samen Bereikbaar, onderdeel van Zuid-Holland Bereikbaar biedt verschillende tools aan werkgevers om medewerkers te stimuleren anders te laten reizen. ‘Ik ben blij dat dit platform werkgevers kan helpen. Ook stel ik de analyses op prijs die Zuid-Holland Bereikbaar maakt over zakelijk reisgedrag. De resultaten daarvan mogen wat mij betreft nog breder gedeeld worden. Zo kunnen we samen de urgentie voor anders reizen bij iedereen verhogen. Elke inwoner die uiteindelijk blijvend z’n reisgedrag verandert, is winst voor de bereikbaarheid van de hele regio.’

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Hoe kun je hybride werken, nu we ons weer mogen verplaatsen, het beste vormgeven? Wat kan wel en wat kan niet? Wat hebben we geleerd tijdens de afgelopen jaren over hybride werken? Want niet iedere werknemer kan thuiswerken. Sinds het uitbreken van corona wordt er totaal anders over thuiswerken gedacht dan voor die tijd. Van het verplicht tijdens werktijd aanwezig zijn, gingen we naar verplicht thuiswerken en tenslotte naar hybride werken. Corona heeft bij de meeste organisaties van thuiswerken een blijver gemaakt
MarFlex Europe B.V. en Snijders B.V. uit Oud-Beijerland richten zich op de productie van pompen en de daarvoor benodigde besturingsmechanismen voor de scheepvaart en voor de industriële sector. Oud-Beijerland ligt in de Hoeksche Waard, tussen de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug in. De afsluitingen van zowel de brug als de tunnel hebben gevolgen voor de continuïteit van de productie en voor de leveranciers, maar ook voor de medewerkers. “Op tijd beginnen met nadenken over oplossingen”, is het advies van Robert van Dam, Corporate Consultant bij MarFlex.  
Ook Dordrecht krijgt de komende jaren te maken met hinder door grootschalige werkzaamheden. Daarnaast is er ook in Dordrecht een woningbouwopgave. ‘Dat zorgt voor flinke druk op de bereikbaarheid van onze stad’, vertelt Rik van der Linden, wethouder mobiliteit bij gemeente Dordrecht. ‘We kunnen de schade beperken door minder met de auto tijdens spitstijden te rijden. Daar hebben we iedereen bij nodig. Juist ook werkgevers en hun personeel.’

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]