Interview:

Van Mill autobedrijf: ‘Belangrijk om lokaal samen op te trekken’

Aanleiding: Korte Termijn Maatregelen A15

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid – Holland en de Drechtsteden werken samen aan een betere doorstroming van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Hiervooris een pakket maatregelen samengesteld: de Korte Termijn Maatregelen A15.

Samen met het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar worden verschillende regelingen en acties opgezet voor (logistieke) bedrijven.

 

Rick: “Laat ik beginnen te zeggen dat wij een sociaal bedrijf zijn en veel investeren in tevredenheid van de medewerker. Dat zien we ook terug in de lange dienstverbanden en de hoge medewerkerstevredenheid, gemiddeld een 9. Hier zijn we super trots op! Er is bij ons in het bedrijf ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook voor mensen die gevlucht zijn uit hun land van herkomst. We investeren hier echt in mensen. We doen dat ook met een blik op de toekomst en om de continuïteit binnen de organisatie te waarborgen.”

 

Dat niet iedereen kan thuiswerken in deze tijd moge duidelijk zijn. Zo is het voor een automonteur bijzonder lastig om zijn/haar werkzaamheden thuis uit te voeren. Wel werken de stafafdelingen van het bedrijf waar nodig en mogelijk thuis. “Thuiswerken heeft ook bij ons echt een vlucht genomen. Je ziet dat het denken over thuiswerken heel erg snel is gekanteld en dat het veel flexibiliteit biedt.”

 

“Van oudsher komen veel medewerkers met de auto. Het is dan ook van oorsprong een autobedrijf. Veel medewerkers zijn ook ooit begonnen uit voorliefde voor auto´s. Toch zetten we ook al langere tijd in op het Fietsplan en de Fiets van de zaak en stimuleren we het komen met de fiets. Een medewerker die op de eigen fiets komt, krijgt direct een vergoeding per kilometer. Indien een medewerker met de auto komt, is er pas een vergoeding na 10 kilometer woon werk afstand. Op deze manier stimuleren we ook weer de fiets.”

 

Op de vraag hoe Van Mill zijn medewerkers mee krijgt in andere mobiliteit en bijvoorbeeld het thuiswerken, reageert Rick: “Door vooral open te communiceren en open te staan voor maatschappelijke veranderingen. Natuurlijk hebben we veel medewerkers die emoties hebben bij de auto, maar ze zien ook dat het goed is om te kijken naar een totaalaanbod. Het is voor ons erg belangrijk oog te hebben voor de medewerkers en hun behoeften. Zo hebben we monteurs die nog van bestaande techniek houden, ruikend naar diesel & benzine en het fijn vinden echt met hun handen bezig te zijn. En we hebben monteurs die eigenlijk meer techneuten zijn en zich bezighouden met de moderne auto’s met diverse aandrijflijnen. Daar moet je oog voor hebben in je bedrijf.”

 

Onlangs werd Samen Bereikbaar als werkgeversplatform in Gorinchem gelanceerd. Van Mill twijfelde geen moment en tekende direct de intentieverklaring. Bedrijven die dit doen committeren zich aan 10 procent van de medewerkers uit de auto uit de spits. “Ik vind het heel belangrijk om lokaal samen op te trekken. Dat kan alleen maar als je het ook echt gezamenlijk doet. Wij werken zelf heel hard aan het leveren van onze bijdrage door bijvoorbeeld klanten te stimuleren buiten de spitstijden te komen en medewerkers te laten thuiswerken of te verleiden de fiets te pakken. Maar we kunnen het niet alleen en hebben anderen nodig om de drukte op de A15, A27 en in Gorinchem zelf te verminderen. Daar moeten we echt als bedrijfsleven van Gorinchem een stap in maken.”

 

Hoe de wereld van mobiliteit er over 10-15 jaar uit ziet? “Mobiliteit zal altijd blijven. Ook de auto, de fiets en het openbaar vervoer blijven bestaan. Maar de vormen en de inzet gaan wel veranderen. Mobiliteit wordt steeds efficiënter en mensen gaan steeds beter kijken naar ‘welk vervoermiddel past bij mij’,” aldus Rick.

Facebook
Twitter
LinkedIn
De bereikbaarheid van een ziekenhuis is van cruciaal belang. De hele dag is het er een komen en gaan van bezoekers en medewerkers. Vrouwen die op het punt van bevallen staan, oefenen met hun partner vast de snelste route. Hoe gaat een ziekenhuis als het Ikazia in Rotterdam-Zuid dan om met de afsluitingen van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug deze zomer? We spraken hierover met Paulien Zander – van Wamelen, manager facilitair en vervoerscoördinator bij het Ikazia Ziekenhuis.
Wat doe je als bedrijf wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan wegen die onmisbaar zijn voor je bedrijfsactiviteiten en/of medewerkers? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Want waar een accountantskantoor zijn werknemers kan vragen om vanuit huis te werken is dat voor een bloembollenteler geen optie. Mobiliteitsmakelaars Henk Kolenbrander en Lennart de Pee denken met de bedrijven mee met bedrijven tijdens de renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.
Hoe kun je hybride werken, nu we ons weer mogen verplaatsen, het beste vormgeven? Wat kan wel en wat kan niet? Wat hebben we geleerd tijdens de afgelopen jaren over hybride werken? Want niet iedere werknemer kan thuiswerken. Sinds het uitbreken van corona wordt er totaal anders over thuiswerken gedacht dan voor die tijd. Van het verplicht tijdens werktijd aanwezig zijn, gingen we naar verplicht thuiswerken en tenslotte naar hybride werken. Corona heeft bij de meeste organisaties van thuiswerken een blijver gemaakt

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]