Interview:

Reehorst Dordrecht: “Het werd een sport om de vrachtwagens buiten de spits te laten rijden.”

Reehorst Dordrecht B.V. is begin maart 2017 gestart met een nieuw sloopproject aan de noordkant van Rotterdam. Bij dit project kwam veel (vervuild) sloopmateriaal vrij dat normaal gesproken over de weg (A16, A15 en A20) wordt afgevoerd naar verschillende locaties in de regio Rotterdam/Drechtsteden. Reehorst Dordrecht heeft het echter nu anders aangepakt.

 

Operationeel directeur Jacob Klink vertelt over die andere aanpak: “Dankzij de samenwerking met het Platform Samen Bereikbaar zijn wij gaan nadenken over slimme en efficiënte mobiliteit. Zo zijn we als eerste de vrachtwagens buiten de spits gaan plannen. Het is ons zelfs gelukt om vervoersbewegingen te voorkomen door bepaalde stromen sloopmateriaal op het terrein te verwerken. Hiervoor was het wel nodig om een extra depot (met kraan) op het terrein in te richten. Het depot dient ervoor om de verontreinigde grond op te slaan en te bufferen in verband met het verdichten van de transportstromen. Daarnaast vereiste het ook wijzigingen in de planning van de vervoerstromen en een andere inzet van het personeel”.

 

Klink benoemt dat je in zo’n project uiteraard tegen bepaalde zaken aanloopt. Toch heeft Reehorst hun doel van maar liefst tien spitsmijdingen weten te behalen. Het bedrijf hoopt deze werkwijze ook in de toekomst te kunnen continueren. De verandering zat hem tijdens het project vooral in de mindset, geeft Klink aan. “Het werd een sport om de vrachtwagens buiten de spits te laten rijden”.

 

Reehorst zet dus volop in op efficiente planning. Dankzij dit project kunnen zij hun eigen ritten zonder vertraging uitvoeren. Hun inzet is in lijn met de MVO-filosofie, aangezien het project een positieve impact op de bewonersomgeving heeft en daarnaast bijdraagt aan een duurzaam bouwproces. “Het feit dat er (spits)ritten worden voorkomen door het sloopmateriaal op de locatie te houden en te hergebruiken, is waar ik in dit project het meest trots op ben”, aldus Klink.

 

Reehorst Dordrecht is actief bezig met de bereikbaarheid in Drechtsteden. Zo zit Klink in het bestuur van de werkgeversorganisatie Drechtsteden dat als doel heeft de bereikbaarheid in de regio te verbeteren zodat de achterlandverbindingen toegankelijk worden. Tevens is hij ambassadeur van het Platform Samen Bereikbaar. Vanuit beide organisaties maakt hij zich er hard voor dat bereikbaarheid regionaal wordt aangepakt. “Een voorbeeld is de bereikbaarheid van de A15. Als je een stukje van de A15 aanpakt, verschuift het probleem naar de A16. Dan schiet je dus in je eigen voet. Dit vraagstuk moet regionaal worden opgepakt,” is zijn stellige overtuiging.

 

Samenwerking

 

Klink is daarom ook zeer tevreden over de samenwerking tussen het Platform Samen Bereikbaar en de Verkeersonderneming (nu Zuid-Holland Bereikbaar) die dit project hebben ondersteund. “Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld en zetten gezamenlijk hun kracht en expertise in om slimme en duurzame mobiliteit op de agenda te zetten en gedragsverandering te stimuleren. Ik roep daarom andere bedrijven in de Drechtsteden ook op om zich aan te sluiten bij het Platform Samen Bereikbaar.”

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
De bereikbaarheid van een ziekenhuis is van cruciaal belang. De hele dag is het er een komen en gaan van bezoekers en medewerkers. Vrouwen die op het punt van bevallen staan, oefenen met hun partner vast de snelste route. Hoe gaat een ziekenhuis als het Ikazia in Rotterdam-Zuid dan om met de afsluitingen van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug deze zomer? We spraken hierover met Paulien Zander – van Wamelen, manager facilitair en vervoerscoördinator bij het Ikazia Ziekenhuis.
Wat doe je als bedrijf wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan wegen die onmisbaar zijn voor je bedrijfsactiviteiten en/of medewerkers? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Want waar een accountantskantoor zijn werknemers kan vragen om vanuit huis te werken is dat voor een bloembollenteler geen optie. Mobiliteitsmakelaars Henk Kolenbrander en Lennart de Pee denken met de bedrijven mee met bedrijven tijdens de renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.
Hoe kun je hybride werken, nu we ons weer mogen verplaatsen, het beste vormgeven? Wat kan wel en wat kan niet? Wat hebben we geleerd tijdens de afgelopen jaren over hybride werken? Want niet iedere werknemer kan thuiswerken. Sinds het uitbreken van corona wordt er totaal anders over thuiswerken gedacht dan voor die tijd. Van het verplicht tijdens werktijd aanwezig zijn, gingen we naar verplicht thuiswerken en tenslotte naar hybride werken. Corona heeft bij de meeste organisaties van thuiswerken een blijver gemaakt

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]