Interview:

Samenwerken op het gebied van bereikbaarheid is de komende jaren van groot belang voor Gorinchem

Op 6 oktober is een ontbijtsessie georganiseerd door ondernemersvereniging IKG, in samenwerking met de werkgeversaanpak ‘Samen Bereikbaar’ van Zuid- Holland Bereikbaar. Samen met de gemeente en bedrijfsleven gaan we in gesprek over de hinderopgave, slimme en duurzame oplossingen en nieuwe mobiliteitsvragen.

Voorafgaand aan deze ontbijtsessie is er een kort interview gehouden met wethouder Marjo Molengraaf van Mobiliteit en Financiën, met wethouder Attie Mager van Economie, Arbeidsmarkt en Stedelijke Ontwikkeling en met Edward van der Meijden, voorzitter IKG Ondernemingsvereniging, om te horen waar de uitdagingen zitten en waar de overheid en het bedrijfsleven elkaar kunnen versterken om samen Gorinchem bereikbaar te houden.

 

Op welke wijze is voor jullie portefeuille het thema bereikbaarheid van belang?

Wethouder Mager: Veel bedrijven in onze regio zijn afhankelijk van transport over de weg. Dat betekent dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat de regio goed bereikbaar blijft. Dit geldt ook op het gebied van stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de nieuw geplande woningen aan de Arkelsedijk waar je wilt dat nieuwe bewoners op een vloeiende en aangename manier van en naar hun huis moeten kunnen komen. Wethouder Molengraaf vult aan dat met de groeiambitie voor de komende jaren het belangrijk is om alvast na te denken over oplossingen voor de toekomst en dat daarom de gemeente al samenwerkt met de regio langs de A15, omdat mobiliteitsoplossingen niet ophouden bij de gemeentegrens. Edward van der Meijden voegt toe dat er daarom eerder al op initiatief van de IKG een ‘innovatietafel’ georganiseerd is, waar organisaties meedenken met oplossingen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit.

Welke uitdagingen ervaren jullie op het gebied van bereikbaarheid?

Wethouder Molengraaf legt uit dat het een uitdaging is om binnen Gorinchem te zorgen dat het verkeer blijft doorstromen. We wonen in een langgerekte stad, met diverse hoofdwegen om ons heen. Dat heeft specifieke uitdagingen. Zeker omdat er nu een aantal projecten gepland staan, zoals de werkzaamheden aan de Banneweg. Hoe gaan we om met hinder, op zo een belangrijke verkeersader van de stad? Daar zijn we nu goed over aan het nadenken. Daarnaast wordt de Concordiabrug vervangen, waarbij we nadenken over de mogelijkheid van een tijdelijke brug. Dat gaat het autoverkeer helpen, omdat deze brug niet open kan en er dus geen wachtfiles ontstaan. Wethouder Mager legt uit dat als daar de werkzaamheden aan de A27 nog bijkomen, er gezorgd moet worden dat bedrijven goederen kunnen aan- en afleveren en dat personeel goed bij hun bedrijf moet kunnen komen. Ook voor het onderwijs en de zorg is de bereikbaarheid belangrijk, omdat Gorinchem op dit gebied een rol speelt voor de gehele regio.

Edward van der Meijden vertelt dat, om ondernemers hierin goed mee te nemen, een aantal zaken belangrijk zijn: de informatie moet praktisch gemaakt worden, zodat bedrijven direct zien ‘zo ziet het plan eruit, zolang gaat het duren’. Voorts moet de informatie gedoseerd gebracht worden en concreet zijn, waarbij er ook wordt meegedacht met individuele oplossingen. Daarbij helpt het als succesvolle concepten van Samen Bereikbaar, zoals de OV-probeerpas en de e-bike uitprobeerpool, kunnen worden ingezet en het wiel niet opnieuw hoeft worden uitgevonden.

Waar zien jullie de oplossingen om de bereikbaarheidsuitdagingen op te lossen?

Wethouder Mager legt uit dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven de sleutel tot succes is. Wethouder Molengraaf vult aan dat de gemeente ook als werkgever zelf aan de slag is. Zo zijn we als werkgever aangesloten bij Samen Bereikbaar. De fietsenstalling is opgeknapt en biedt nu goede faciliteiten voor e-bikes. Ook heeft de gemeente een thuiswerk-enquête uitgevoerd, waaruit nuttige zaken naar voren kwamen en stimuleert en faciliteert actief thuiswerken. Medewerkers kunnen onder meer een werkplek thuis inrichten met meubilair van de zaak. Ruim de helft van de medewerkers heeft een functie waarbij thuiswerken kan. Van deze mogelijkheid wordt dan ook veel gebruik gemaakt. We willen graag gezamenlijk optrekken op dit onderwerp, zodat we inzicht krijgen in de behoeften.

Hoe kunnen overheid en bedrijfsleven samenwerken om grip te houden op de bereikbaarheid?

Wethouder Mager: wij als gemeente staan aan de lat om te faciliteren hoe we dit samen op kunnen pakken. Wethouder Molengraaf vult aan dat er ook op het onderliggend wegennet werkzaamheden gepland staan en dat afstemming en informeren cruciaal zijn. Daarnaast vertelt zij dat de bus van Breda via Gorinchem naar Utrecht door blijft rijden en vrij baan krijgt tijdens de wegwerkzaamheden. Dan is het van belang dat we inzicht hebben in de potentie van het openbaar vervoer voor onze bewoners en de werknemers. Maar ook de samenwerking met Riveer, onze veerdienst en Rijkswaterstaat als het gaat om alternatieven bieden bij werk aan de A27, is een voorbeeld van gezamenlijk de schouders eronder zetten. Maar ook de nieuwe interactieve mobiliteitsscan van Samen Bereikbaar helpt ons op weg.

Wat zou voor jullie een goede uitkomst zijn van de ontbijtsessie van donderdag 6 oktober?

Wethouder Mager: wanneer we organisaties in Gorinchem perspectief kunnen tonen over wanneer de werkzaamheden gepland zijn en wat er precies gaat gebeuren qua werkzaamheden. Vervolgens zou het mooi zijn als vanuit Samen Bereikbaar tools en alternatieven getoond kunnen worden, zodat ondernemers niet alles zelf hoeven uit te denken. Wethouder Molengraaf gaat daar nog wat dieper op in: het zou mooi zijn dat bedrijven kunnen aanhaken bij bestaande initiatieven en dat er daarnaast ruimte is voor individueel maatwerk. Edward van der Meijden vindt het erg belangrijk dat ondernemers ervaren dat er met hen wordt meegedacht, die insteek helpt namelijk als er ook inspanningen van bedrijven worden gevraagd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
De bereikbaarheid van een ziekenhuis is van cruciaal belang. De hele dag is het er een komen en gaan van bezoekers en medewerkers. Vrouwen die op het punt van bevallen staan, oefenen met hun partner vast de snelste route. Hoe gaat een ziekenhuis als het Ikazia in Rotterdam-Zuid dan om met de afsluitingen van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug deze zomer? We spraken hierover met Paulien Zander – van Wamelen, manager facilitair en vervoerscoördinator bij het Ikazia Ziekenhuis.
Wat doe je als bedrijf wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan wegen die onmisbaar zijn voor je bedrijfsactiviteiten en/of medewerkers? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Want waar een accountantskantoor zijn werknemers kan vragen om vanuit huis te werken is dat voor een bloembollenteler geen optie. Mobiliteitsmakelaars Henk Kolenbrander en Lennart de Pee denken met de bedrijven mee met bedrijven tijdens de renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.
Hoe kun je hybride werken, nu we ons weer mogen verplaatsen, het beste vormgeven? Wat kan wel en wat kan niet? Wat hebben we geleerd tijdens de afgelopen jaren over hybride werken? Want niet iedere werknemer kan thuiswerken. Sinds het uitbreken van corona wordt er totaal anders over thuiswerken gedacht dan voor die tijd. Van het verplicht tijdens werktijd aanwezig zijn, gingen we naar verplicht thuiswerken en tenslotte naar hybride werken. Corona heeft bij de meeste organisaties van thuiswerken een blijver gemaakt

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]