Inspiratiebijeenkomst 12 april 2016

Inspiratiebijeenkomst 12 april 2016


Steeds meer ondernemers en bestuurders zien de noodzaak van een slim en duurzaam bereikbaar Drechtsteden. Dit werd onderstreept tijdens de inspiratiebijeenkomst op 12 april waar belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio.
 
In navolging van de bijeenkomst op 8 februari van de werkgeversaanpak – platform ‘Samen bereikbaar’ vond er een inspiratiebijeenkomst plaats bij Rabobank Drechtsteden in Dordrecht. De bijeenkomst had als doel de aanwezige ondernemers, bestuurders en leden van werkgeversorganisaties te inspireren met verschillende diensten en producten die nu al in de markt zijn om de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren. Tevens werd tijdens de bijeenkomst de naam van het platform onthuld; Samen Bereikbaar, Duurzaam op weg.
 

samen-bereikbaar-bijeenkomst

 
Daden
De bijeenkomst begon met een welkomstwoord van gastheer Piet Hoogendoorn. Als directievoorzitter van de Rabobank Drechtsteden en ambassadeur van het platform ‘Samen bereikbaar’ benadrukte hij het belang van een goede bereikbaarheid. “Ik vind het fijn te zien dat ons gebouw ook gebruikt wordt voor niet bancaire zaken, maar ook voor een inspiratie die bijdraagt aan een betere bereikbaarheid in de Drechtsteden. Laten we met elkaar proberen om deze sfeer van praten om te zetten in daden,” aldus Hoogendoorn.
 
Gedragsbeïnvloeding
Onder leiding van Anna Schouten werd de bijeenkomst vervolgd. Zij stelt dat een goede bereikbaarheid van economisch belang is. “Ons team vraagt werkgevers samen met ons te werken aan een leefbare en economisch gezonde regio. Een aantrekkelijke werkgever voor werknemers willen zijn, gaat vaak hand in hand met bereikbaarheid. Samen met de ambassadeurs van het platform hebben we vanuit behoefte nagedacht over mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren. Hieruit is onze uitvoeringsagenda 2016 ontstaan. Met alleen asfalteren lossen we het niet op. Wij denken ook veel te kunnen bereiken met gedragsbeïnvloeding.”
 
Inspiratiesessies
Een aantal bestaande ideeën – ter ondersteuning van gedragsverandering die kunnen leiden tot spitsmijdingen – kwam aan bod gedurende de inspiratiesessies. In drie rondes kregen de aanwezigen meer inzicht over de mogelijkheden. Anna Schouten: “De sessies zijn gericht op kennis delen voor toepasbaarheid binnen bedrijven en organisaties. Door gezamenlijk anders naar bereikbaarheid te kijken en te identificeren waar de behoefte ligt kunnen we een vertaalslag maken naar concrete projecten en specifieke mobiliteitsdiensten die de verkeersonderneming vanaf juni zal gaan aanbesteden voor de Drechtsteden.”
 
Theo Visser – A&P
“Door deze bijeenkomst heb ik nog meer inzichten gekregen over de mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid in de regio, en misschien nog wel belangrijker: een schonere omgeving. Veel meer ondernemers zouden moeten nadenken over werkelijke oplossingen en niet alleen de ondernemers die daar subsidie voor ontvangen. Echter zou je je ook op grotere bedrijven moeten richten voor werkelijke veranderingen. Ik was vooral gecharmeerd van het idee waarbij medewerkers met een slimmer rijgedrag worden beloond. Ik zie zelf ook wel wat in een plan waarbij bedrijven in de regio worden beloond die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.”
 
Leen de Koning – Amega
“De inspiratiebijeenkomst van ‘Samen bereikbaar, Duurzaam op weg’ heeft mij nog meer geboden dan de vorige bijeenkomst. De diversiteit van de deelnemende partijen van de inspiratieworkshops en de aanwezigen zorgen voor verbindingen die mijns inziens leiden naar een betere bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast heb ik veel gehoord en gezien waar wij intern mee aan de gang kunnen gaan om onze positie te versterken. Ik kan alleen maar zeggen; werkgevers die niet aanwezig waren hebben heel wat gemist.”
 
Michiel van IJzendoorn – Bring
“De inspiratiebijeenkomst brengt alternatieve oplossingen voor een betere bereikbaarheid en duurzaamheid in de regio, en dat is hard nodig. Voor mij is er niet één specifieke oplossing voor een betere bereikbaarheid, we moeten het zoeken in meerdere oplossingen die met elkaar gecombineerd worden. Ook binnen onze eigen organisatie passen we dat toe. Zo zetten we flexauto’s en elektrische fietsen in. Door samen te werken kunnen we voor de regio de juiste antwoorden vinden. En juist door aan te sluiten bij de bijeenkomsten, komen we met elkaar in aanraking.”
 
Arie Verhoeven – VMB Automation
“Ik heb vandaag een aantal interessante workshops gevolgd. Eigenlijk zouden nog veel meer bedrijven zich bezig moeten houden met mobiliteit en bereikbaarheid en alles wat daarmee samenvalt. Samenwerking van onderlinge bedrijven brengt meer rendement. Vooral het fietsidee spreekt mij aan. Wij waren zelf al bezig de mogelijkheden te bekijken, maar de inzichten die ik vandaag heb gekregen geven mij het laatste zetje om het binnen ons bedrijf uit te gaan proberen. Zelf heb ik The Alignment House ter voorbereidingen voor de volgende aanbesteding voor het openbaar vervoer het idee aan de hand gedaan de buurtbus op meer plaatsen te integreren. In Ridderkerk rijdt deze bus al jaren naar volle tevredenheid van de inwoners.”
 
Fred Buijs
“De opzet en de locatie hebben bijgedragen aan een geslaagde bijeenkomst. Ik heb vandaag leuke mensen ontmoet die kennis hebben kunnen maken met myJINI.
Vooral mensen uit het bedrijfsleven met visie zijn geïnteresseerd. Zij zien dat er op het gebied van mobiliteit de komende tien jaar veel zal gaan veranderen. Met ons product leveren wij een concrete bijdrage aan minder files en een toegankelijke regio. Wij bieden mensen inzicht in hun rijgedrag en door deze bewustwording gaan zij als vanzelf besparen.”
 
Publiek-private samenwerking
Samen bereikbaar, Duurzaam op weg is onderdeel van de gebiedsaanpak Zuid Oost van De Verkeersonderneming en is ontwikkeld in opdracht van de gezamenlijke Drechtsteden. De aanpak is gebaseerd op een publiek-private samenwerking die inspireert naar doen.
• Regierol over uitvoeringsagenda
• Binnen uw organisatie aan de slag met slimme mobiliteitsoplossingen
• Uw successen delen met andere ambassadeurs
• Toegang tot expertise en kennis op bereikbaarheid & luchtkwaliteit
• Versterken van uw regionaal netwerk
 
Wilt u meer weten over het platform ‘Samen bereikbaar; Duurzaam op weg’, meepraten of ambassadeur worden? Neem dan contact op met Anna Schouten T: 06-54 36 31 00 | E: info@samenbereikbaar.nl

 
Delen via social media: