Vragenlijst onderzoek structurele veranderingen als gevolg van COVID-19 in thuiswerken, onderwijs vanuit huis, digitaal vergaderen en het mijden van de spits.

Vragenlijst onderzoek structurele veranderingen als gevolg van COVID-19 in thuiswerken, onderwijs vanuit huis, digitaal vergaderen en het mijden van de spits.


Het Ministerie van IenW heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de structurele veranderingen als gevolg van COVID-19 in thuiswerken, onderwijs vanuit huis, digitaal vergaderen en het mijden van de spits.

 

Het KiM zou daarbij onder andere graag inzicht krijgen in de mate waarin werkgevers verwachten het thuiswerken, digitaal vergaderen, en het mijden van de spits na corona te stimuleren en welke overwegingen daarbij spelen. Voor onderwijsinstellingen is het KiM geïnteresseerd in ervaringen en verwachtingen rond het aanbieden van onderwijs vanuit huis. Met deze informatie biedt het KiM IenW inzicht in verwachte structurele effecten en de manier waarop ze werkgevers en onderwijsinstellingen kan faciliteren.

 

U kunt meedoen met dit onderzoek door via deze link de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is redelijk beknopt en kost naar verwachting 5-10 minuten invultijd. Hierin wordt ook geïnventariseerd of u eventueel wilt deelnemen aan een verdiepend interview over het onderwerp.

 

De verzamelde informatie zal door het KiM anoniem worden verwerkt. Uiteraard zal het KiM na afronding de inzichten uit het onderzoek  (willen) delen.

 
Delen via social media: