Productpagina:

Logistiek advies

Slimme logistiek en efficiency van goederenstromen zijn belangrijk voor deze regio. Ons gebied heeft grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. Wij adviseren logistieke bedrijven en ondersteunen ze met efficiënter, dus slimmer, werken.
Hierbij kunt u denken aan:

  • Het rijden op andere tijdstippen dan in de spits;
  • Anders plannen;
  • Het inzetten van andere modaliteiten voor een deel of de gehele rit;
  • Samenwerken in de keten.

Samen houden we de regio duurzaam en bereikbaar. De logistieke sector krijgt de komende jaren, meer dan voorheen, te maken met ontwikkelingen die efficiënt werken noodzakelijk maken. Een voorbeeld hiervan is de grote onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat.

Wij dagen u uit!
Onze ervaring is dat elk bedrijf nog een efficiency slag in het bedrijfsproces kan maken. Daarom dagen wij u uit! Door aan de slag te gaan met effectief verminderen, verplaatsen, verschuiven, verwisselen of met verduurzamen wordt uw logistiek efficiënter. En efficiënter is altijd winstgevender!

Samen Bereikbaar werkt met logistiek makelaars
Onze expertise is bedrijven inzicht geven in de potentie en adviseren over hoe de logistiek binnen de organisatie efficiënter ingericht kan worden. Wij kunnen adviseren bij: buiten de spits rijden, overstappen op andere modaliteiten of andere verbeteringen en mogelijkheden tot efficiency. Met als doel een bijdrage te leveren aan slimme (efficiënte) en schone logistieke bedrijfsvoering. Onze makelaars komen vrijblijvend en kosteloos bij u langs.

In de onderstaande Infographic vindt u extra informatie over ons logistiek advies.

 

NewWays Zuid-Holland

NewWays Zuid-Holland is een faciliterende uitvoeringsorganisatie gericht op slimme logistiek, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Daarmee geeft de provincie invulling aan de regionale uitvoering van het landelijk programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. De Topsector heeft in haar uitvoeringsagenda 3 toepassingsgebieden gedefinieerd:

  • Steden
  • Multimodale transportcorridors & knooppunten waaronder het programma Joint Corridors Off-Road.
  • Supply chains & logistieke ketens

Het doel (van NewWays Zuid-Holland) is om zoveel mogelijk partijen (verladers en vervoerders) in Zuid-Holland aan te moedigen en te ondersteunen om hun goederen op een slimme wijze te vervoeren. Dit kan bijvoorbeeld door te analyseren welke goederen via water of spoor kunnen en deze te verplaatsen naar barge of rail. Het effect hiervan is dat de huidige infrastructuur beter kan worden benut en de wegcongestie (en CO2-uitstoot) wordt gereduceerd. Om dit te realiseren werkt NewWays volgens de Joint Corridor Off-Road aanpak en is er de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor bepaalde trajecten vanuit de Modal Shift regeling.

Lees hier meer over NewWays Zuid-Holland. De webpagina van de Provincie Zuid-Holland over dit onderwerp vindt u hier.

Nieuws

Op 6 december kwamen meer dan 30 bedrijven in Het Numans-Dorps-huis samen voor de themabijeenkomst Heinenoordtunnel & Haringvlietbrug. De komende periode worden er in verschillende gebieden bijeenkomsten over deze onderwerpen georganiseerd. Zuid-Holland Bereikbaar stond kort stil bij de werkzaamheden die op de planning staan en de te verwachte hinder in het gebied.
De hoofdrijbaan en parallelbaan van de Haringvlietbrug (A29) zijn vanaf maandag 19 december tot en met zaterdag 24 december vijf nachten op rij in beide richtingen afgesloten voor alle weggebruikers.
De Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel worden komende zomer afgesloten wegens renovatie. De A16 krijgt daardoor flink meer verkeer voor de kiezen, want de A29 heeft maanden te maken met stremmingen. Rijkswaterstaat en Samen Bereikbaar proberen extra fileleed op de omleidingsroutes zoveel mogelijk tegen te gaan.
De provincie heeft de vervoerplannen voor het jaar 2023 bekendgemaakt. Op het moment is het lastig om voldoende personeel te vinden en reizen er minder mensen met het OV. Toch willen de provincie en de vervoerbedrijven zo min mogelijk veranderen aan de dienstregeling.
Gorinchem is een levendige stad, met een krachtig bedrijvennetwerk en ligt aan de drukke verkeersaders A15 en A27. De komende jaren gaat er veel onderhoud gepleegd worden aan de A27. Om inzicht te geven in wat dit betekent voor de bereikbaarheid van de stad op logistiek gebied, woon-werk verkeer en het ondernemersklimaat in het algemeen werd op 6 oktober een ondernemersontbijt georganiseerd.
Tijdens de kwartaalbijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden op dinsdagavond 4 oktober spraken vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven hierover met elkaar en zochten naar gezamenlijke oplossingsrichtingen.

Filter nieuws

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]