Mobility Lab 2017

Mobility Lab 2017


Elektrische vrachtfietsen, draadloos je auto opladen, een elektrische deelscooter, een fietsbrug, een afhaalhub waar je 24/7 je pakketten op kunt halen, een zelfrijdende shuttle; Dit zijn nog maar zes van de zestien winnaars in Mobility Lab. Vijfendertig startups meldden zich dit jaar aan. De zestien geselecteerde startups krijgen van SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming de kans om hun product of dienst in de praktijk te testen. Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid.

De zestien deelnemende startups zijn:
Ezy Mobility – elektrisch auto draadloos opladen
Blue Line Logistics – van weg naar water
Amber – elektrische auto on demand
Pontiflex – fietsbrug van duurzaam materiaal
Bikebox – geautomatiseerde fietsboxen
Wijpark – gereserveerde parkeerplaatsen
Felyx – deel e-scooter
CycleSpark – elektrische vrachtfiets
Courierconnect – platform efficiënter gebruik koeriers
Flickbike – deelfietssysteem
Smartmile Solution – 24/7 afhaalhub voor pakketten
Biro – kleine auto voor vervoer in stad
• Fietslint – snelfietslint voor snelle fietsers
Klup – social app voor 50-plussers
Bun.Run – het sociale bezorgplatform van/voor iedereen in de stad
Navya – zelfrijdende shuttle op de weg

Mobility Lab
Onder het motto ‘niet lullen maar testen’ worden de producten en diensten uitgeprobeerd op een echte locatie met gebruikers die bereid zijn kritische feedback te geven. SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming ondersteunen de startups de komende maanden met het vinden van een test locatie, financiering van € 25.000, marketing en communicatie, contacten met potentiele klanten en investeerders en met opschalen. In juni 2018 vindt het eindevent plaats.

Website
Een filmpje van de startups is te vinden via: http://www.mobilitylab.nl/nieuws/.

Over De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad, haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken.

Over SmartwayZ.NL
Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg en vele maatschappelijke en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen, zoals TU Eindhoven en Dinalog, hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van SmartwayZ.NL werken zij samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven. Variërend van het ontwikkelen en invoeren van ITS/smart mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. En misschien zelfs van heel Europa.