Onderdoorgang Harmonielaan

Onderdoorgang Harmonielaan


Barendrecht bestaat uit twee delen, Barendrecht Centrum en Barendrecht Carnisselande, gescheiden door de A29. Veel verkeer rijdt, om Barendrecht heen en vervolgens weer terug naar de bestemming Barendrecht.  Het onderliggend wegennet in Barendrecht wordt versterkt door een extra verbinding tussen beide dorpsdelen te realiseren. Hiertoe wordt de bustunnel onder de A29 (Harmonielaan) opengesteld  voor autoverkeer. Door openstelling en de uitvoering van de bijbehorende maatregelen wordt de aantrekkelijkheid van het onderliggend wegennet (OWN) in Barendrecht vergroot, tot een volwaardig alternatief voor het hoofdwegennet (HWN). Waardoor het verkeer op de A15/A29 wordt verminderd. Naast de bewoners van Carnisselande raakt de openstelling van de onderdoorgang A29 ook de belangen van de bedrijven op het Vaanpark en Bijdorp. Zowel de bewoners als de bedrijven vormen een belangrijke doelgroep voor gedragsverandering.

Modelberekeningen (RVMK) laten zien dat het openstellen van de Harmonielaan voor autoverkeer ervoor zorgt dat de capaciteit van het OWN beter wordt benut en dat intensiteiten op het HWN verlicht worden. Openstelling leidt tot een verlichting van 200 tot 400 motorvoertuigen op delen van de A15 en de A29 per spits, in beide richtingen. Door verkeer dat nu gebruik maakt van het HWN een aantrekkelijk route te bieden op het OWN, zorgt de voorgestelde maatregel voor een ontlasting van de ruit van Rotterdam.

Planning
De planning is dat de werkzaamheden begin oktober 2017 zijn afgerond. De volledige route via de onderdoorgang A29 (Harmonielaan) wordt op 10 oktober opengesteld voor het autoverkeer.