Openbaar Vervoer Concessie

Openbaar Vervoer Concessie


Op 1 december 2018 gaat de nieuwe openbaar vervoer concessie in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (hierna DAV) van start. De Provincie Zuid-Holland spreekt, ter voorbereiding hierop, met verschillende partijen over het openbaar vervoer in de regio’s. Het is belangrijk om de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen, daarom hebben de leden van het platform op 12 april op de inspiratiebijeenkomst met de Provincie gesproken en hun ideeën en behoeften geuit. Natuurlijk kunnen er ook na deze eerste bijeenkomst nog wensen en behoeftes worden geïnventariseerd, het is nu uw kans om uw ideeën te delen, wilt u meer informatie hierover mail naar info@samenbereikbaar.nl .