Rijgedrag en minder files pilots

Rijgedrag en minder files pilots


Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden in weer en verkeer geen file ontstaat. Tijd voor De Verkeersonderneming om samen met marktpartijen meer grip te krijgen op het rijgedrag van automobilisten bij het ontstaan van deze files. Tot december 2017 onderzoeken Flitsmeister, SD Insights en ULU hoe het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is en hoe dat bijdraagt aan een betere doorstroming.

De pilots
Programmamanager Gerard Eijkelenboom: “We kwamen er met data-analyse achter dat er op file-locaties dagen waren dat er geen file ontstond terwijl het verkeer hetzelfde was als op andere dagen. Het is dan logisch om te denken dat een rijgedraging de verstoring is die tot een file leidt”. Binnen de pilotomgeving gaat ULU onderzoek doen of het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is met behulp van de zogenaamde ULU-App en of dit bijdraagt aan minder files. Flitsmeister probeert automobilisten te verleiden hun rijgedrag aan te passen. SD Insights richt zich ten slotte helemaal op de professionele chauffeur (bestelverkeer).

Doelen:

1. Meer inzichten en dus grip te hebben op oorzaken van files;

2. Meer inzicht te krijgen in het rijgedrag van automobilisten en hoe je dat kunt meten en verbeteren;

3. Inzicht in de mate waarin automobilisten te beïnvloeden zijn (bijv. als het gaat om matigen snelheid of minder abrupt afremmen).

SD Insights en ULU zoeken nog automobilisten die mee willen doen. Interesse? Stuur een mail naar info@samenbereikbaar.nl

Voor meer informatie zie:

PDF Project beinvloeding rijgedrag – De Verkeersonderneming

PDF Veiliger en goedkoper onderweg – SD Insights