Snelfietsroute F15 – IJsselmonde

Snelfietsroute F15 – IJsselmonde


In de filegevoelige IJsselmonderegio, ten zuiden van Rotterdam, worden momenteel in regionaal verband voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de snelfietsroute F15 – IJsselmonde. De nieuwe snelfietsroute dient één van de zwaarst belaste mobiliteitscorridors (A15 tussen Ridderkerk en Albrandswaard, incl. gedeelten aansluitende A16 en A29) te ontlasten. Met het beschikbaar hebben van een aantrekkelijke snelfietsroute wordt ingezet om woon-werk-automobilisten te verleiden uit de file te komen en de fiets te pakken in plaats van de auto. Gezien de filedruk op de A15, de herkomst- en bestemmingsgebieden van de automobilisten en de ligging van de snelfietsroute, heeft de route een groot aantal potentiële gebruikers.
Door het stimuleren van het gebruik van de fiets door middel van (promotie van) een aantrekkelijke en comfortabele fietsroute, in combinatie met gerichte communicatie en marketingactiviteiten en fietsstimuleringsmaatregelen, wordt het hoofdwegennet en ook het onderliggend wegennet ontlast.

De realisatie van de snelfietsroute bestaat uit een samenhangend maatregelenpakket van circa 30 verbeteringsmaatregelen. De ontwikkeling van de snelfietsroute F15 IJsselmonde is mede gericht op de overstap van forenzen van de auto naar de fiets, de zogenoemde spitsmijdingen. Op het gebied van spitsmijdingen wordt verwacht dat:  regionale de fiets modalshift verschuift van 5% (= 480 spitsmijdingen) uit de auto op de fiets. Lokaal wordt verwacht dat ongeveer 8%  (1.750 spits­mijdingen) overstapt. Bij elkaar zijn dit in totaal 2.230 spitsmijdingen.

Planning
De uitvoering van de maatregelen zijn gepland tussen 2017 en 2020.

Download kaart Snelfietsroute F15 – IJsselmonde