Projectpagina:

Overige Projecten Hoeksche Waard

De komende jaren worden veel wegwerkzaamheden uitgevoerd in en rondom de Hoeksche Waard. Samen Bereikbaar heeft niet bij al deze projecten een actieve rol. Toch geven wij u graag een overzicht van de wegwerkzaamheden met impact in de Hoeksche Waard.

 

Door u aan te sluiten bij Samen Bereikbaar, helpt u mee de Hoeksche Waard structureel (en dus ook tijdens wegwerkzaamheden) bereikbaar te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Hoeksche Waard ook in de toekomst vitaal en economisch sterk is met een prettige leefomgeving voor zijn inwoners.

 

Vervangings- en renovatieprojecten van Rijkswaterstaat

Verschillende bruggen, tunnels en wegen in Zuid-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. Het verkeer is sindsdien enorm gegroeid en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Rijkswaterstaat vernieuwt en vervangt daarom de komende jaren een groot aantal werken. De bruggen, tunnels en wegen worden hierdoor veiliger en duurzamer en zorgt Rijkswaterstaat voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst. In Zuid-Holland gaat het in totaal om 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wegwerkzaamheden binnen de Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard staan, naast projecten van Rijkswaterstaat, de komende jaren ook diverse infrastructurele projecten gepland door die door de gemeente Hoeksche Waard, Provincie Zuid-Holland en het Wegschap Kiltunnel worden uitgevoerd en hinder veroorzaken voor het wegverkeer. Onderstaand staan een aantal projecten kort uitgelegd.

Een totaal overzicht van alle de werkzaamheden die plaatsvinden in de dorpen van de Hoeksche Waard kunt u hier vinden.

 

Projecten N217, o.a. Parallelweg Maasdam – ’s-Gravendeel  

De provinciale weg N217 is de belangrijkste oost-westverbinding in de Hoeksche Waard. Over deze weg rijdt veel verkeer van en naar de A29/A16 maar ook tussen de verschillende dorpen. De komende jaren (tot 2023) vinden er drie grote infrastructurele projecten plaats: de aanleg van een parallelweg tussen Maasdam en ’s-Gravendeel, het verruimen van de rotonde bij ’s-Gravendeel en het aanbrengen van verkeerslichten bij de kruising met de Polderweg. Meer informatie vindt u hier.

 

Randweg Klaaswaal 

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding) en de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen. Ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen. Daarnaast wordt het steeds drukker en worden de voertuigen groter. Dit alles zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd onder druk staan.

Gemeente Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg.

Meer informatie over de Randweg Klaaswaal vindt u hier.

 

Korteweg

Al geruime tijd is er aandacht voor de verkeersonveiligheid voor fietsers op de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Fietsers maken nu gebruik van dezelfde weg waar auto’s, vrachtverkeer en landbouwverkeer ook rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op. De gemeente wil samen met waterschap Hollandse Delta de verkeerssituatie rond de Korteweg graag verbeteren.

Meer informatie over de Korteweg vindt u hier.

 

Betere ontsluiting voor Hoeksche Waard zuidwest

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. Daarnaast is er het verkeer dat naar recreatiegebied Tiengemeten gaat en zorgt de toekomstige ontwikkeling van de Leenheerenpolder later ook voor extra verkeer. Daarom werkt gemeente Hoeksche Waard aan een betere ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard.

Meer informatie vindt u hier.

 

Groot onderhoud Kiltunnel

In 2021 zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de Kiltunnel gestart. Directe aanleiding voor het groot onderhoud is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. Ook zijn herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Het groot onderhoud aan de Kiltunnel is afgerond voordat Rijkswaterstaat in 2023 start met de renovatie van de Heinenoordtunnel. De werkzaamheden gaan gepaard met diverse afsluitingen. Voor meer informatie en om u aan te melden voor de nieuwsbrief klikt u hier, of downloadt u de Kiltunnelapp op Android of iOS.

Projecten

Van Samen bereikbaar

Samen Bereikbaar is van en vóór bedrijven die het verschil willen maken in de transitie naar duurzame en slimme mobiliteit. Samen Bereikbaar is de bedrijvenaanpak van Zuid-Holland Bereikbaar en werkt voor diverse interne opdrachtgevers aan projecten die betrekking hebben op slimme en duurzame mobiliteit. De projecten bevinden zich altijd op het snijvlak van infrastructuur, mobiliteitsmanagement en gedragsverandering.

Hieronder een overzicht van onze meest recente projecten die in opdracht worden uitgevoerd.

Korte Termijn Maatregelen (KTM) A15

Om hier passende oplossingen voor te vinden, is er een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en transport) uitgevoerd, die richt zich op het verbeteren van de doorstroming op de langere termijn. Oplossingen voor de korte termijn worden parallel aan de MIRT-verkenning uitgewerkt in Korte Termijn Maatregelen (KTM) voor de A15 gericht op Ridderkerk-Gorinchem.

Lees meer

Aankomende bijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig evenementen om te informeren over de voortgang van onze projecten. Klik hieronder voor een overzicht van de opkomende evenementen.

Bekijk alle bijeenkomsten

Sluit u aan

Met Samen Bereikbaar

Wilt u zich aansluiten? Of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Afspraken maken

Met Samen Bereikbaar

Wilt u een afspraak inplannen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Of heeft u een vraag aan ons? Klik dan op de onderstaande knop om direct in contact te komen met onze enthousiaste experts. Zij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.
[gravityform id="1" title="false" description="false"]