Realisatie commitment spitsmijdingen

Factsheets

Samen Bereikbaar is het zakelijke platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het betreft samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.   Gestart eind 2016 met als doel om op de korte termijn een bijdrage te leveren aan de prognose spitsmijdingen, maar op de lange termijn een gedragsverandering te realiseren bij het bedrijfsleven op slimme mobiliteit. Aangesloten organisaties onderschrijven de ambitie en de uitvoeringsagenda met het doel om 10% reductie woon-werk en/of zakelijk en/of logistiek verkeer in de spits te realiseren in één jaar tijd.   Onderstaand ziet u de factsheets van de aangesloten organisaties die aan de slag zijn gegaan met 10% uit de spits. Per factsheet beschrijven we de doelstelling, realisatie en de aanpak per organisatie.   Klik op het logo en u krijgt de factsheet van het desbetreffende bedrijf te zien. Klik hier voor de benchmark van de scans die tot oktober 2020 zijn uitgevoerd.