Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Het platform werkt samen met De Verkeersonderneming Rotterdam. De Verkeersonderneming in Rotterdam werkt sinds 2008 om de doorstroming in de Rotterdamse haven en stad te verbeteren en heeft nu ook een opgave in de Drechtsteden en de BAR gemeenten om spitsmijdingen te realiseren. We bundelen onze krachten en expertise om samen slimme en duurzame mobiliteit op de agenda te zetten en gedragsverandering te stimuleren. Bereikbaar zijn en blijven bereik je alleen door samen te werken met werkgevers, werknemers en bewoners. Daarnaast worden innovatieve mobiliteitsoplossingen die hun prototypes willen testen in de praktijk uitgenodigd naar Rotterdam of Drechtsteden te komen. www.mobilitylab.nl
De Verkeersonderneming werkt ook samen met het platform TURNN (turnn.io), TURNN verleidt werkgevers en werknemers binnen de Drechtsteden en BAR gemeenten om buiten de spits te reizen, dit alles zoveel mogelijk volgens de principes van MaaS, Mobility as a Service.

 

De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming, een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat, is de uitvoerings-organisatie van Beter Benutten Rotterdam. Het doel van De Verkeersonderneming is het bereikbaar houden van Rotterdam (haven, stad en regio). Dit wordt gerealiseerd door asfalt slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers te verleiden slimmer te reizen en werken. Het venijn zit hem vooral in de spits en dan gaat het natuurlijk om files. De Verkeersonderneming ontwikkelt instrumenten om de verkeersdrukte beter te spreiden.

 

TURNN

TURNN maakt slimme mobiliteit bereikbaar. Laten we reizen weer leuk maken!
De TURNN app is een multimodale reisplanner, waarmee je als gebruiker alle vormen van vervoer eenvoudig kunt plannen, reserveren en betalen. De app toont de gebruiker alle opties voor een reis waarbij je meteen ziet wat de goedkoopste, snelste en meest duurzame variant is. Hiermee stimuleert TURNN het maken van duurzame keuzes in mobiliteit. Wij willen onze gebruikers bewust maken van alle mogelijkheden die beschikbaar zijn. Dit kan veel meer zijn dan het bezit en gebruik van een auto als primair vervoersmiddel. Wij zien dan ook veel kansen in de shift van bezit naar gebruik. Werkgevers maken wij graag bewust van de “going green” trend, waarbij duurzaam vervoer een grote rol speelt. TURNN Zakelijk [hyperlink naar pdf, zit in dropbox] maakt inzichtelijk welke besparingen gerealiseerd kunnen worden, uitgedrukt in euro’s, kilometers en CO2-uitstoot. Als werkgever kan TURNN ingezet worden als tool voor het aanbieden van reismogelijkheden aan werknemers. Het doel hiervan is tevens dat het een eerste stap wordt in de bewustwording van alternatieven die er zijn voor het reizen met de auto. Daarmee dragen wij direct bij aan minder files, minder autoverkeer, minder uitstoot en een goede bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Bovendien geloven wij erin dat ontspannen en efficiënt reizen ook zorgt voor een werknemer die uitgerust en productief is. Met TURNN werk je dan ook direct aan een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid.

 

Filedier

De Filedier campagne is een initiatief van De Verkeersonderneming.

Het filedier is een in sociaal verband levend zoogdier, nauw verwant aan de Homo Sapiens. Hij bevolkt in grote aantallen de laagland vlaktes van de Randstad, meestal in de vroege ochtend en late middag.
Het filedier staat bekend om zijn kuddegedrag. Hij volgt de menigte en laat zich graag leiden door het gedrag van andere filedieren. Het filedier is meestal een verstandig en rationeel handelend wezen. Twee keer per dag wordt hij echter bevangen door een ongecontroleerde drang om in de auto te stappen. Meestal betreft het hier het overbruggen van de afstand tussen de plaatsen waar het filedier woont en werkt. De aanwezigheid van alternatieven is daarop niet of nauwelijks van invloed.
De natuurlijke vijanden van het filedier zijn vooral de fiets en het openbaar vervoer. De kudde biedt het filedier bescherming tegen deze vijanden.
Herkomst:Rotterdam en regio
Natuurlijke biotoop: asfalt
Voedsel: fastfood, slappe koffie, snoep
Bezigheden: eten, telefoneren, nagels lakken, neuspeuteren, flirten, staren
Gemiddelde leeftijd: 18 – 65

Wilt u meer weten over allerlei mobiliteitsalternatieven? www.filedier.nl