Inzichten in mobiliteit

De eerste stap richting betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit is het genereren van inzichten. Wat is de huidige potentie voor alternatieven, zoals bijvoorbeeld de fiets, openbaar vervoer en carpoolen. Inzicht in mobiliteit biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van beleid. Daarnaast kunnen inzichten gebruikt worden voor het bepalen van effectieve maatregelen om slimme, duurzame mobiliteit te stimuleren bij medewerkers.

 

Samen Bereikbaar heeft hiervoor een mobiliteitsscan, enquête en factsheet beschikbaar.

 

De mobiliteitsscan geeft u als werkgever inzicht in het huidige vervoersgebruik van uw medewerkers. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat de potentie fiets en ov gebruikers is. Als aanvulling op de mobiliteitsscan is het mogelijk een enquête onder uw medewerkers uit te voeren. Een enquête geeft inzicht in de behoeften van uw medewerkers op slimme, duurzame mobiliteit. Welke maatregelen zouden uw medewerkers willen inzetten om de bereikbaarheid te verbeteren?

 

Op de website van Samen Bereikbaar publiceren we best-practicus van de aangesloten bedrijven in  factsheets. Hoeveel medewerkers zijn er uit de spits gehaald en op welke wijze.

 

Druk op bovenstaande afbeelden voor voorbeelden van de mobiliteitsscan, enquête en factsheet.