Logistiek advies

 


Logistiek Advies

Samen Bereikbaar heeft tot doel het op peil houden en vergroten van de bereikbaarheid. Dit doen wij onder andere door logistieke bedrijven te adviseren en te ondersteunen efficiënter, dus slimmer te werken.
Denk hierbij aan:

  • het rijden op andere tijdstippen dan in de spits;
  • anders te plannen;
  • het inzetten van andere modaliteiten voor een deel of de gehele rit;
  • samenwerken in de keten.

Logistieke efficiency is een ‘must’ en wens!

Samen houden we de regio duurzaam en bereikbaar. De logistieke sector krijgt de komende jaren, meer dan voorheen, te maken met ontwikkelingen die efficiënt werken noodzakelijk maken. Een voorbeeld hiervan is de grote onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat.

 

Wij dagen u uit!

Onze ervaring is dat elk bedrijf nog een efficiency slag in het bedrijfsproces kan maken. Daarom dagen wij u uit!

Door aan de slag te gaan met het verminderen, verplaatsen, verschuiven, verwisselen met effect of met verduurzamen wordt uw logistiek efficiënter. En efficiënter is altijd winstgevender!

 

Samen Bereikbaar werkt met logistiek makelaars.

Onze expertise is om bedrijven inzicht te geven in de potentie en te adviseren over hoe de logistiek binnen de organisatie efficiënter ingericht kan worden. Wij kunnen adviseren om: buiten de spitsen te rijden, over te stappen op andere modaliteiten of andere verbeteringen en mogelijkheden tot efficiency. Met als doel een bijdrage te leveren aan slimme (efficiënte) en schone logistieke bedrijfsvoering.
Onze makelaars komen vrijblijvend en kosteloos bij u langs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke de Leeuw via: annemieke.deleeuw@ucgroup.nl +31 (0)6 37006680

 

In de onderstaande infographic vindt u extra informatie over ons logistiek advies.

 

 

Tot slot een filmpje met Punt B.V. over de samenwerking met De Verkeersonderneming

 

NewWays Zuid-Holland

NewWays Zuid-Holland is een faciliterende uitvoeringsorganisatie gericht op modal shift in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Daarmee geeft de provincie in vulling aan de regionale uitvoering van het landelijk programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. De Topsector heeft in haar uitvoeringsagenda 3 toepassingsgebieden gedefinieerd:

  1. Steden
  2. Multimodale transportcorridors & knooppunten waaronder het programma Joint Corridors Off-Road.
  3. Supply chains & logistieke ketens

Het doel (van NewWays Zuid-Holland) is om zoveel mogelijk partijen (verladers en vervoerders) in Zuid-Holland aan te moedigen en te ondersteunen om hun goederen, die via water of spoor kunnen, te verplaatsen naar barge of rail en goederen die over de weg moeten over weg te laten gaan. Met als achterliggend doel de huidige infrastructuur beter te benutten, wegcongestie te verminderen en CO2 te reduceren. Om dit te realiseren werkt NewWays volgens de Joint Corridor Off-Road aanpak en is er de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor bepaalde trajecten vanuit de Modal Shift regeling.

 

Lees hier meer over NewWays Zuid-Holland. De webpagina van de Provincie Zuid-Holland over dit onderwerp vindt u hier.