Thuiswerken: in 4 stappen een aanpak

Thuiswerken: direct aan de slag met onze aanpak

Nu veel bedrijven hebben ervaren hoe het is als hun medewerkers thuiswerken wordt er ook gekeken of ze dit voor de toekomst verder ontwikkeld kan worden. Een groot aantal bedrijven geeft aan dat zij meer willen inzetten op thuiswerken, ook na de coronacrisis. Het lijkt erop dat een hybride vorm waarbij er niet honderd procent thuisgewerkt wordt maar ook niet honderd procent op kantoor het nieuwe normaal gaat worden.

 

Plan van aanpak thuiswerken

Wij ondersteunen bedrijven in het ontwikkelen van eengedegen aanpak thuiswerken, geheel gratis voor onze leden. Zie onderstaande infographic. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op, via Anna.schouten@samenbereikbaar.nl.

Per stap ondersteunen wij onze leden met advies, voorbeelden en best-practices.

 

Stap 1: Analyse.

Meten = weten. Voordat gestart kan worden met beleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de potentie en behoefte van uw medewerkers op het gebied van thuiswerken.
Een voorbeeld is onze thuiswerken enquête voor medewerkers die Samen Bereikbaar heeft ontwikkeld. Samen Bereikbaar heeft deze enquête afgenomen bij verschillende bedrijven. De enquête wordt op maat gemaakt per bedrijf. De uitkomsten van deze eerste enquêtes laten zien dat medewerkers een hybride vorm waarderen waarbij er een aantal dagen in de week thuisgewerkt wordt. Wilt u zelf meer inzicht in de ervaringen van uw medewerkers neem dan contact op met Anna Schouten via anna.schouten@samenbereikbaar.nl

 

Stap 2: Beleidsontwikkeling.

Voor het opstellen van helder thuiswerkbeleid hebben wij een factsheet ontwikkeld met de 10 tips voor een effectief beleid. Klik hier voor de factsheet. Het is als werkgever van belang dat er gedegen thuiswerkbeleid opgesteld wordt om zo tot een efficiënte manier van thuiswerken te komen. Samen Bereikbaar ondersteunt bedrijven in het ontwikkelen van het beleid.

 

Stap 3: Beleidsimplementatie.

Voor een efficiënte implementatie van het thuiswerkbeleid hebben wij een factsheet ontwikkeld. Klik hier voor de factsheet beleidsimplementatie. Om het beleid toekomstbestendig te maken is het van belang om medewerkers te betrekken in het proces.

 

Stap 4: Beleid monitoring.

Voor gedegen monitoring van het geïmplementeerde thuiswerkbeleid hebben wij een factsheet ontwikkeld. Klik hier voor de factsheet monitoring. Om het beleid te kunnen laten continueren is tijdig bijsturen essentieel.

 

Thuiswerken toolbox  

Om in deze periode thuiswerken effectief toe te passen, heeft Samen Bereikbaar de “Thuiswerken” toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bevat factsheets en tips voor een toekomstbestendig thuiswerken. De toolbox, wordt aan de hand van de ontwikkelingen aangepast en aangevuld.

 

 

Benchmark enquêtes thuiswerken

Tijdens de corona crisis hebben wij bij een aantal bedrijven de enquête thuiswerken afgenomen. Deze enquêtes verschaffen inzicht in de wensen en behoeftes van de medewerkers met betrekking op het thuiswerken. De resultaten van de afgenomen enquêtes worden weergegeven in een benchmark. De benchmark laat onder andere zien dat de visie op thuiswerken onder de deelnemende werknemers een stuk positiever is geworden.  U vindt de volledige benchmark hieronder:

 

 

Thuiswerken en landelijke rapportages

Onderstaand enkele belangrijke rapportages, landelijke campagnes en informatie inzake thuiswerken.
Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) heeft een rapport gepubliceerd over thuiswerken en de coronacrisis. U vindt het rapport via deze link.
Ook is er informatie te vinden over het maken van corona protocollen via deze link.

 

Tot slot nog een paar leuke filmpjes. De eerste is vanuit Zoom, hoe digitaal vergaderen soms verloopt. Herkenbaar?

De tweede is over thuiswerken van Van Kooten en De Bie uit 1986.