Waar vindt u een platform dat de verbinding maakt tussen de overheid en het bedrijfsleven? Een platform dat gericht is op het delen van kennis en best-practices, het ondersteunen van nieuwe initiatieven en het informeren en betrekken bij logistieke en infraprojecten in de regio? Samen Bereikbaar zit in onze naam, we gaan graag met u duurzaam op weg om concrete resultaten te realiseren. Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van 13 bruggen, 8 tunnels en 10 wegen in de provincie Zuid-Holland op het programma. Reden genoeg om samen aan de slag te gaan om de regio bereikbaar te houden. 

 

 

Gezamenlijk bestrijden we de hardnekkige fileknelpunten en beogen we een goede doorstroming. Zo houden we de regio goed bereikbaar en zetten we in op de verbetering van de luchtkwaliteit. Dit kunnen we onder andere realiseren door zoveel mogelijk automobilisten te verleiden niet met de auto in de spits te rijden. We kunnen veel bereiken met gedragsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld door automobilisten over te halen (meer) thuis te werken, zich te verplaatsen buiten de spits en een andere route, de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Wij dagen onze ambassadeurs en andere partners uit om met bestaande- of innovatieve oplossingen te komen die een spitsmijdend effect hebben.  

 

Onze activiteiten bestaan onder andere uit verdiepingsbijeenkomsten op thema, kennis en advies op het gebied van mobiliteitsoplossingen, loket voor al uw mobiliteitsvragen en toegang tot de Marktplaats voor Mobiliteit van de Verkeersonderneming. Samen werken we zo aan een leefbare en economisch gezonde regio.  

 

Wat we doen in beeld

 

 

 

Projectteam

Anna Schouten
Projectleider platform en werkgeversaanpak Drechtsteden regio

Boyd Bartels
Projectleider werkgeversaanpak BAR regio

Cees Vingerling
Gebiedsregisseur Verkeersonderneming

Annemieke de Leeuw
Logistiek Makelaar