Ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn organisaties die niet alleen achter de ambitie van het platform staan. Ambassadeurs voelen zich verantwoordelijk voor de te realiseren doelstellingen. Ze denken mee met de agenda en hebben een stem in de ontwikkeling van het platform. Daarnaast realiseren ze binnen hun organisatie de doelstelling om 10% van hun medewerkers uit de spits te halen.

Vrienden

Naast onze ambassadeurs zijn er tal van organisaties die zich hebben aangesloten bij het platform als vriend. De vrienden zetten zich in voor de ambities en gaan ook aan de slag met de 10% doelstelling. Deze bedrijven hebben ideeën, weten wat er speelt in de regio en willen graag kennis delen en initiatieven opzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Partner ambassadeurs

Partner ambassadeurs zijn organisaties en ondernemersverenigingen die de missie en visie van het platform verder verspreiden. Binnen het platform zijn deze organisaties een  belangrijke partner om de ambities te realiseren. Partner ambassadeurs denken en bepalen mee over de uitvoeringsagenda. De partner ambassadeurs fungeren als een katalysator om het bereik in de regio te vergroten.

De BAR

De BAR bestaat uit de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten ten zuiden van Rotterdam met een eigen identiteit, maar ook samen één moderne uitvoeringsorganisatie. De BAR is een dynamische regio met veel bedrijvigheid en 117.000 inwoners. Een goede bereikbaarheid met de auto, het openbaar vervoer of de fiets is een basisvoorwaarde voor een duurzame en economisch sterke regio.  Bereikbaar zijn en blijven is samen werken aan het beter benutten van het asfalt. Dat vraagt om een netwerk ván en vóór organisaties uit de regio die bereikbaarheid belangrijk vinden en samen werken aan concrete initiatieven voor een betere doorstroming. De BAR gemeenten hebben besloten het initiatief van het platform “Samen Bereikbaar” uit de Drechtsteden te verbreden naar de BAR regio. Zowel bedrijven als de overheid kunnen lid worden van het platform.

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn organisaties die niet alleen achter de ambitie van het platform staan. Ambassadeurs voelen zich verantwoordelijk voor de te realiseren doelstellingen. Ze denken mee met de agenda en hebben een stem in de ontwikkeling van het platform. Daarnaast realiseren ze binnen hun organisatie de doelstelling om 10% van hun medewerkers uit de spits te halen.

 

Partner ambassadeurs

Partner ambassadeurs zijn organisaties en ondernemersverenigingen die de missie en visie van het platform verder verspreiden. Binnen het platform zijn deze organisaties een  belangrijke partner om de ambities te realiseren. Partner ambassadeurs denken en bepalen mee over de uitvoeringsagenda. De partner ambassadeurs fungeren als een katalysator om het bereik in de regio te vergroten.

 

Vrienden

Naast onze ambassadeurs zijn er tal van organisaties die zich hebben aangesloten bij het platform als vriend. De vrienden zetten zich in voor de ambities en gaan ook aan de slag met de 10% doelstelling. Deze bedrijven hebben ideeën, weten wat er speelt in de regio en willen graag kennis delen en initiatieven opzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Projectteam

Anna Schouten
Projectleider platform en werkgeversaanpak Drechtsteden regio

Boyd Bartels
Projectleider werkgeversaanpak BAR regio

Cees Vingerling
Gebiedsregisseur Verkeersonderneming

Rik van der Graaf
Projectleider bewonersaanpak