De Drechtsteden

Binnen de Drechtsteden werken zes gemeenten vernieuwend en effectief samen. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht trekken samen op, ook op het gebied van bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. De gemeente Hardinxveld-Giessendam zal binnenkort ook officieel deel uitmaken van de Drechtsteden, die ‘Samen stad aan het water’ zijn. Een goede bereikbaarheid met de auto, het openbaar vervoer of de fiets een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vitale en economisch sterke regio.   Het initiatief Samen Bereikbaar, Duurzaam op weg is genomen door het bedrijfsleven en de Drechtsteden. Zowel bedrijven en de overheid kunnen lid worden van het platform. Onderstaand de aangesloten organisaties.

 Ambassadeurs

Onze ambassadeurs zijn organisaties die niet alleen achter de ambitie van het platform staan. Ambassadeurs voelen zich verantwoordelijk voor de te realiseren doelstellingen. Ze denken mee met de agenda en hebben een stem in de ontwikkeling van het platform. Daarnaast realiseren ze binnen hun organisatie de doelstelling om 10% van hun medewerkers uit de spits te halen.

Partner ambassadeurs

Partner ambassadeurs zijn organisaties en ondernemersverenigingen die de missie en visie van het platform verder verspreiden. Binnen het platform zijn deze organisaties een  belangrijke partner om de ambities te realiseren. Partner ambassadeurs denken en bepalen mee over de uitvoeringsagenda. De partner ambassadeurs fungeren als een katalysator om het bereik in de regio te vergroten.

Vrienden

Naast onze ambassadeurs zijn er tal van organisaties die zich hebben aangesloten bij het platform als vriend. De vrienden zetten zich in voor de ambities en gaan ook aan de slag met de 10% doelstelling. Deze bedrijven hebben ideeën, weten wat er speelt in de regio en willen graag kennis delen en initiatieven opzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Projectteam

Anna Schouten
Projectleider platform en werkgeversaanpak Drechtsteden regio

Boyd Bartels
Projectleider werkgeversaanpak BAR regio

Cees Vingerling
Gebiedsregisseur Verkeersonderneming

Rik van der Graaf
Projectleider bewonersaanpak